CÓ MỘT SAPA KHÁC LẠ – NGƯỜI KHÔNG QUEN

..Ánh dương cứ thế dần dần mà ló rạng, mù sương, mây xám cũng thế mà tan ra. Mọi thứ như hồi sinh, xanh tươi. Người biết không, lòng ta sẽ vui mừng reo ca. Kìa nắng lên rồi! Rồi bỗng chốc cả khoảng trời cứ thế mà xanh ngắt, mà rộng ra, mà cao […]

Xem thêm ...